Mã Chứng Khoán   Tin tức  

NLG: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến Người nội bộ Lâm Ngọc Minh

HOSE - 14/01/2022 18:19:00
NLG: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến Người nội bộ Lâm Ngọc Minh

Lâm Ngọc Minh báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến Người nội bộ Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long như sau:


Tài liệu đính kèm
 64812_LQ-Lam-Ngoc-Minh.pdf

Tin mới

Tin cũ