Mã Chứng Khoán   Tin tức  

LHG: Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn Trần Anh Viễn

HOSE - 14/01/2022 18:14:00
LHG: Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn Trần Anh Viễn

Trần Anh Viễn báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn Công ty Cổ phần Long Hậu như sau:


Tài liệu đính kèm
 64910_-Anh-Vien-(14.1).pdf

Tin mới

Tin cũ