Mã Chứng Khoán   Tin tức  

FCN: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Nguyễn Thị Nghiên

HOSE - 14/01/2022 18:10:00
FCN: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Nguyễn Thị Nghiên

 Nguyễn Thị Nghiên báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty Cổ phần FECON như sau:


Tài liệu đính kèm
 61628_guyen-Thi-Nghien.jpg

Tin mới

Tin cũ