Mã Chứng Khoán   Tin tức  

LCG: Nghị quyết HĐQT về việc ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT và Quy chế nội bộ về quản trị công ty và đường dẫn các quy chế

HOSE - 14/01/2022 18:09:00
LCG: Nghị quyết HĐQT về việc ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT và Quy chế nội bộ về quản trị công ty và đường dẫn các quy chế

Công ty Cổ phần LICOGI 16 thông báo Nghị quyết HĐQT về việc ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT và Quy chế nội bộ về quản trị công ty và đường dẫn các quy chế như sau:


Tài liệu đính kèm
 61658_c-QC+link-cac-QC.pdf

Tin mới

Tin cũ