Mã Chứng Khoán   Tin tức  

FUEKIV30: Thông báo về danh mục chứng khoán cơ cấu hoán đổi ngày ngày 17/01/2022

HOSE - 14/01/2022 18:06:00
FUEKIV30: Thông báo về danh mục chứng khoán cơ cấu hoán đổi ngày ngày 17/01/2022

 Quỹ ETF KIM Growth VN30 thông báo về danh mục chứng khoán cơ cấu hoán đổi ngày ngày 17/01/2022 như sau:


Tài liệu đính kèm
 61736_-ngay-17.01.2022.pdf

Tin mới

Tin cũ