Mã Chứng Khoán   Tin tức  

FUEKIV30: Kết thúc giao dịch hoán đổi ngày 14/01/2022

HOSE - 14/01/2022 18:05:00
FUEKIV30: Kết thúc giao dịch hoán đổi ngày 14/01/2022

 Quỹ ETF KIM Growth VN30 thông báo kết thúc giao dịch hoán đổi ngày 14/01/2022 như sau:


Tài liệu đính kèm
 61809_n-doi-14.01.2022.pdf

Tin mới

Tin cũ