Mã Chứng Khoán   Tin tức  

FUEVFVND: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng tuần từ 07/01/2022 đến 13/01/2022

HOSE - 14/01/2022 18:01:00
FUEVFVND: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng tuần từ 07/01/2022 đến 13/01/2022

 Quỹ ETF DCVFMVN DIAMOND thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng tuần từ 07/01/2022 đến 13/01/2022 như sau:


Tài liệu đính kèm
 62032_1-den-13.01.2022.pdf

Tin mới

Tin cũ