Mã Chứng Khoán   Tin tức  

DM7: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

HNX - 17/01/2022 17:07:00
DM7: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DM7 của CTCP Dệt May 7 như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 20/01/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/01/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt           - Tỷ lệ thực hiện: 6,6525%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 665, 25 đồng)
Tổng số tiền cổ tức thực hiện của người sở hữu chứng khoán sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị đồng.
          - Thời gian thực hiện: 26/01/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính Kế toán Công ty Cổ phần Dệt may 7 - địa chỉ: số 109A Trần Văn Dư - phường 13 - quận Tân Bình - TPHCM (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 26/01/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

Tin mới

Tin cũ