Mã Chứng Khoán   Tin tức  

MAC: Tạ Mạnh Cường - Ủy viên HĐQT - đã bán 22.900 CP

HNX - 17/01/2022 17:21:00
MAC: Tạ Mạnh Cường - Ủy viên HĐQT - đã bán 22.900 CP
- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Tạ Mạnh Cường
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT
- Mã chứng khoán: MAC
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 36.744 CP (tỷ lệ 0,24%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 22.903 CP
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 22.900 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 13.844 CP (tỷ lệ 0,09%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 06/12/2021
- Ngày kết thúc giao dịch: 05/01/2022.

Tin mới

Tin cũ