Mã Chứng Khoán   Tin tức  

FUESSV30: Mức sai lệch so với chỉ số tham chiếu tuần từ 28/01/2022 đến 03/02/2022

HOSE - 08/02/2022 14:53:00
FUESSV30: Mức sai lệch so với chỉ số tham chiếu tuần từ 28/01/2022 đến 03/02/2022

Quỹ ETF SSIAM VN30 thông báo mức sai lệch so với chỉ số tham chiếu tuần từ 28/01/2022 đến 03/02/2022 như sau:


Tài liệu đính kèm
  30337_-ngay-03.02.2022.pdf