Mã Chứng Khoán   Tin tức  

EIB: Nghị quyết HĐQT về việc chấm dứt trước thời hạn thỏa thuận liên minh chiến lược với SMBC

HOSE - 08/02/2022 14:50:00
EIB: Nghị quyết HĐQT về việc chấm dứt trước thời hạn thỏa thuận liên minh chiến lược với SMBC

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất Nhập khẩu Việt Nam thông báo Nghị quyết HĐQT về việc chấm dứt trước thời hạn thỏa thuận liên minh chiến lược với SMBC như sau:


Tài liệu đính kèm
 30423_en-luoc-voi-SMBC.pdf