Mã Chứng Khoán   Tin tức  

PGV: Giải trình chênh lệch lợi nhuận quý 4.2021 so với cùng kỳ năm trước

HOSE - 08/02/2022 14:45:00
PGV: Giải trình chênh lệch lợi nhuận quý 4.2021 so với cùng kỳ năm trước

Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty Cổ phần giải trình lợi nhuận quý 4.2021 so với cùng kỳ năm trước như sau:


Tài liệu đính kèm
 

30516_-bctc-quy-4-2021.pdf

Báo cáo tài chính quý 4/2021 (riêng lẻ + hợp nhất)