Mã Chứng Khoán   Tin tức  

FIR: Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn Công ty TNHH Superfine

HOSE - 08/02/2022 13:35:00
FIR: Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn Công ty TNHH Superfine

Công ty TNHH Superfine báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn Công ty Cổ phần Địa ốc First Real như sau:


Tài liệu đính kèm
  23251_Day-du-thong-tin.pdf

Tin mới

Tin cũ