Mã Chứng Khoán   Tin tức  

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ BÁN CỔ PHẦN CỦA CTCP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HUD1

17/02/2022 16:44:13

1. Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị

2. Tên doanh nghiệp đấu giá: CTCP Đầu tư và Xây dựng HUD1

3. Địa chỉ: 168 đường Giải Phóng, P. Phương Liệt, Q. Thanh Xuân, Hà Nội

4. Ngành nghề kinh doanh: Bất động sản

5. Vốn điều lệ: 100.000.000.000 đồng

6. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

7. Giá khởi điểm: 75.051.600.000 đồng/lô

8. Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: 5.100.000 cổ phần

9. Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 4.644.070 cổ phần

10. Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:

   + Thời gian: Từ 8h00 ngày 17/02/2022 đến 15h30 ngày 02/03/2022

   + Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá (file Phụ lục danh sách các đại lý đấu giá)

11. Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

   + Thời gian: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 07/03/2022

   + Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký

12. Thời gian và địa điểm đấu giá:

   + Thời gian: 09h00 ngày 09/03/2022

   + Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

13. Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 10/03/2022 đến ngày 16/03/2022

14. Thời gian hoàn tiền đặt cọc: Từ ngày 11/03/2022 đến ngày 16/03/2022

Chi tiết: Tại đây

Tin mới

Tin cũ