Mã Chứng Khoán   Tin tức  

Thông báo hủy đăng ký chứng khoán KSK

23/03/2022 09:15:05

Theo thông báo của Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) về việc hủy đăng ký mã chứng khoán KSK (Cổ phiếu Công ty cổ phần Khoáng sản luyện kim màu).

Lý do hủy đăng ký: Do Công ty không còn đáp ứng điều kiện là công ty đại chúng.

Ngày hiệu lực hủy đăng ký: 24/03/2022

Phòng Dịch vụ Chứng khoán sẽ thực hiện rút toàn bộ số chứng khoán KSK ra khỏi tài khoản của nhà đầu tư từ ngày 24/03/2022.

Để biết thêm thông tin chi tiết, Quý khách vui lòng tra cứu tại:    https://vsd.vn/vi/ad/148959      

Hoặc gọi điện đến Trung tâm Dịch vụ khách hàng – Contact Center: (024) 3728 1818 hoặc 1900 1885

Email: contact@tvsi.com.vn             website: www.tvsi.com.vn

Tin mới

Tin cũ