Mã Chứng Khoán   Tin tức  

Thông báo đưa CTI Công ty CP Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO ra khỏi Danh sách chứng khoán được làm TSĐB tại TVSI

04/04/2022 16:16:38

Kính gửi Quý Nhà đầu tư,

TVSI trân trọng thông báo kể từ ngày 04/04/2022, TVSI đưa mã chứng khoán: CTI - Công ty CP Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO.

Lý do: Lợi nhuận sau thuế trên BCTC 2021 sau kiểm toán là số âm.

Chi tiết tỷ lệ Quý Khách hàng vui lòng xem trong tài khoản và các công cụ đặt lệnh của TVSI hoặc liên hệ với TTCSKH 19001885.

Tin mới

Tin cũ