Mã Chứng Khoán   Tin tức  

Thông báo: Điều chỉnh danh mục ký quỹ từ ngày 31/03/2022

30/03/2022 18:25:00

Chứng khoán Tân Việt (TVSI) trân trọng thông báo về việc điều chỉnh danh mục ký quỹ đối với một số mã chứng khoán. Cụ thể như sau:

1. Đưa ra danh sách chứng khoán được làm tài sản đảm bảo đối với các mã

- FLC - Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC (HOSE)

- ROS - Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros (HOSE)

- AMD - Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC Stone (HOSE)

2. Thời gian áp dụng: Từ 31/03/2022 cho tới khi có thông báo thay thế.

Chi tiết tỷ lệ ký quỹ từng mã, Quý Nhà đầu tư vui lòng xem trong tài khoản, các công cụ đặt lệnh của TVSI, liên hệ nhân viên môi giới chăm sóc hoặc Trung tâm Dịch vụ Khách hàng 19001885.

 

Chứng khoán Tân Việt (TVSI)

Tin mới

Tin cũ