Mã Chứng Khoán   Tin tức  

Thông báo đưa VIC – Tập đoàn Vingroup – Công ty Cổ phần ra khỏi Danh sách chứng khoán được làm TSĐB tại TVSI

05/04/2022 16:15:00

Kính gửi Quý Nhà đầu tư,

TVSI trân trọng thông báo kể từ ngày 05/04/2022, TVSI đưa mã chứng khoán: VIC – Tập đoàn Vingroup – Công ty Cổ phần.

Lý do: Lợi nhuận sau thuế trên BCTC 2021 sau kiểm toán là số âm.

Chi tiết tỷ lệ Quý Khách hàng vui lòng xem trong tài khoản và các công cụ đặt lệnh của TVSI hoặc liên hệ với TTCSKH 19001885.

Tin mới

Tin cũ