Mã Chứng Khoán   Tin tức  

Thông báo đưa POM – Công ty Cổ Phần Thép POMINA ra khỏi Danh sách chứng khoán được làm TSĐB tại TVSI

21/04/2022 10:30:00

Kính gửi Quý Nhà đầu tư,

TVSI trân trọng thông báo kể từ ngày 12/04/2022, TVSI đưa mã chứng khoán: POM – Công ty Cổ phần Thép POMINA

Lý do: Công ty chậm công bố thông tin Báo cáo tài chính 2021 đã kiểm toán quá hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn công bố thông tin

Chi tiết tỷ lệ Quý Khách hàng vui lòng xem trong tài khoản và các công cụ đặt lệnh của TVSI hoặc liên hệ với TTCSKH 19001885.

Tin mới

Tin cũ