Mã Chứng Khoán   Tin tức  

Thông báo về việc Không tổ chức đấu giá cổ phần do SCIC sở hữu tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Kinh doanh nhà Đăk Lăk

22/04/2022 16:43:14

   Theo kế hoạch, Công ty cổ phần Chứng khoán Tân Việt (TVSI) sẽ tổ chức phiên đấu giá bán cổ phần do SCIC sở hữu tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Kinh doanh nhà Đăk Lăk vào lúc 09 giờ 30 ngày 26/04/2022 (Link thông báo: Thông báo tổ chức bán đấu giá cổ phần do SCIC sở hữu tại CTCP ĐTXD v KD Nhà Đăk Lăk (tvsi.com.vn)).

   Đến hết thời hạn đăng ký và đặt cọc (15h30 ngày 20/04/2022) không có nhà nào đầu tư đăng ký tham dự đấu giá. Theo quy định tại Khoản 2 Điều 13 Quy chế bán đấu giá cổ phần do SCIC sở hữu tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Kinh doanh nhà Đăk Lăk, cuộc đấu giá không đủ điều kiện để tổ chức.

   Vì vậy, TVSI trân trọng thông báo không tổ chức phiên đấu giá bán cổ phần do SCIC sở hữu tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Kinh doanh nhà Đăk Lăk.

Tin mới

Tin cũ