Mã Chứng Khoán   Tin tức  

HNX: Số liệu Quản lý Sở hữu của Nhà đầu tư nước ngoài tại ngày 10/05/2022

HNX - 09/05/2022 18:09:00
HNX: Số liệu Quản lý Sở hữu của Nhà đầu tư nước ngoài tại ngày 10/05/2022

Ngày 10/05/2022, Sở GDCKHN nhận được thông báo từ Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam về số liệu quản lý sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài. Chi tiết thông báo như trong file đính kèm.


Tài liệu đính kèm
  63039_10052022-hnx.pdf

Tin mới

Tin cũ