Mã Chứng Khoán   Tin tức  

HOSE: Thông báo thay đổi tên Công ty CKTV làm đại lý đấu giá năm 2022

HOSE - 10/05/2022 14:13:00
HOSE: Thông báo thay đổi tên Công ty CKTV làm đại lý đấu giá năm 2022

Sở Giao dịch chứng khoán Tp. HCM thông báo thay đổi tên Công ty CKTV làm đại lý đấu giá năm 2022 như sau:


Tài liệu đính kèm
 23753_dau-gia-nam-2022.pdf

Tin mới

Tin cũ