Mã Chứng Khoán   Tin tức  

HOSE: Số liệu quản lý sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài (16/05/2022)

HOSE - 13/05/2022 18:11:00
HOSE: Số liệu quản lý sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài (16/05/2022)

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM công bố số liệu quản lý sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài (nội dung chi tiết xin xem tệp tin đính kèm) như sau:


Tài liệu đính kèm
 63115_0513_16052022-ho.pdf

Tin mới

Tin cũ