Mã Chứng Khoán   Tin tức  

Sai phạm cá nhân không ảnh hưởng đến TTCK

Sài gòn đầu tư - 19/05/2022 09:37:00
Chiều nay 18-5, trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Đức Chi, Thứ trưởng Bộ Tài chính, cho biết Bộ và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) sẽ chấp hành nghiêm kết luận của của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về những tồn tại, yếu kém, thậm chí khuyết điểm của một số cán bộ công chức trong quá trình thực thi nhiệm vụ.

Trước đó, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thông báo chính thức các hình thức kỷ luật đối với tập thể và các cá nhân là nguyên lãnh đạo, lãnh đạo của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN), Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam (VNX), Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HoSE) và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD). 

Bộ Tài chính đã chỉ đạo UBCKNN, các sở, VSD và các đơn vị có liên quan kiểm điểm và triển khai các biện pháp khắc phục những vi phạm và khuyết điểm. Những sai phạm của các cá nhân sẽ không ảnh hưởng tới hoạt động của UBCKNN, các sở, VSD và thị trường chứng khoán (TTCK). 

Sai phạm của một số cá nhân, cán bộ trong quá trình quản lý, vận hành thị trường chỉ mang tính cá nhân. Còn các cơ quan, tổ chức của Bộ Tài chính luôn được quan tâm để đảm bảo thị trường chứng khoán hoạt động tốt cũng như quyền lợi của các thành viên tham gia thị trường chứng khoán theo đúng quy định.

Trong thời gian tới, Bộ Tài chính sẽ tăng cường năng lực toàn diện và kiện toàn tổ chức, bố trí cán bộ chủ chốt đáp ứng được yêu cầu về năng lực chuyên môn, phẩm chất đạo đức cho UBCKNN, các sở, VSD, đảm bảo công tác quản lý, giám sát TTCK thường xuyên, liên tục và có hiệu quả. 

Đồng thời, Bộ Tài chính sẽ chỉ đạo UBCKNN và các đơn vị liên quan tiếp tục thực hiện các giải pháp về: hoàn thiện khung khổ pháp lý, thực hiện tái cấu trúc thị trường, nâng cao chất lượng hoạt động của các định chế trung gian, phát triển hệ thống nhà đầu tư chuyên nghiệp và nâng cao hiệu quả quản lý, giám sát của UBCKNN và các sở, VSD để phát triển thị trường chứng khoán bền vững, minh bạch, trở thành kênh dẫn vốn trung, dài hạn chủ yếu cho nền kinh tế, là kênh đầu tư dài hạn, an toàn, công bằng cho nhà đầu tư.

Bộ Tài chính chỉ đạo thị trường chứng khoán, các sở giao dịch chứng khoán thực hiện giải pháp kỹ thuật về thị trường phái sinh, công bố thông tin tự doanh… đem lại niềm tin và tín hiệu tích cực.

Tăng cường giải pháp ngăn chặn giao dịch nội bộ, không công bố thông tin để không xảy ra trong tương lai, kiểm tra giám sát với mật độ dày hơn, quy mô lớn hơn và xử lý vi phạm để thị trường minh bạch, đúng quy định pháp luật, lấy lại lòng tin nhà đầu tư.

Tin mới

Tin cũ