Mã Chứng Khoán   Tin tức  

Thông báo bổ sung mã chứng khoán EVF vào Danh sách chứng khoán được làm TSĐB tại TVSI

14/07/2022 10:30:00

Kính gửi Quý Nhà đầu tư,

TVSI trân trọng thông báo kể từ ngày 14/07/2022, TVSI bổ sung thêm mã CK  vào Danh sách chứng khoán được làm TSĐB, chi tiết như bảng dưới:

MCK

Tên

EVF

Công ty Tài Chính Cổ phần Điện lực  (HSX)

 

Chi tiết tỷ lệ Quý Khách hàng vui lòng xem trong tài khoản và các công cụ đặt lệnh của TVSI hoặc liên hệ với TTCSKH 19001885.

Tin mới

Tin cũ