Mã Chứng Khoán   Tin tức  

Thông báo kết quả đăng ký tham gia đấu giá cả lô cổ phần do SCIC sở hữu tại CTCP Du lịch Quảng Ngãi

08/08/2022 17:16:13

Tên doanh nghiệp

:

Công ty cổ phần Du lịch Quảng Ngãi

Địa chỉ doanh nghiệp

:

Số 472 Quang Trung, Phường Nguyễn Nghiêm, Tp. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam

Vốn điều lệ

:

158.139.440.000 đồng

Số lượng cổ phiếu chào bán

:

437.456 cổ phần

Giá khởi điểm

:

5.600.000.000 đồng/lô cổ phần

Số tiền đặt cọc

:

Bằng 10% giá khởi điểm

Thời gian làm thủ tục đăng ký và nộp tiền đặt cọc

:

Từ 08h30 ngày 25/07/2022 đến 15h30 ngày 08/08/2022

Tính đến 15h30 ngày 08/08/2022 (thời điểm hết hạn đăng ký tham gia đấu giá cả lô cổ phần) kết quả đăng ký tham gia như sau:

Số lượng nhà đầu tư đăng ký mua cổ phần: 0 nhà đầu tư

Trong đó: Tổ chức: 0                           Cá nhân: 0

Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: 0 cổ phần

Trong đó: Tổ chức:                              Cá nhân: 0

Căn cứ vào Điều 13 của Quy chế bán đấu giá cả lô cổ phần được ban hành kèm theo Quyết định số 764/2022/QĐ-TVSI ngày 25/07/2022 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt, cuộc đấu giá bán cả lô cổ phần của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước tại Công ty Cổ phần Du lịch Quảng Ngãi không đủ điều kiện tổ chức đấu giá. Chúng tôi xin thông báo cho Quý Tổng Công ty và Nhà đầu tư được biết.

Trân trọng thông báo!

Tin mới

Tin cũ