Mã Chứng Khoán   Tin tức  

Thông báo mã chứng khoán không đủ điều kiện chứng khoán được làm TSĐB tại TVSI

17/08/2022 10:30:00

Kính gửi Quý Nhà đầu tư,

TVSI trân trọng thông báo kể từ ngày 15/8/2022, TVSI đưa mã chứng khoán ra khỏi danh sách làm TSĐB, chi tiết như bảng dưới:

MCK

Tên

Lý do

APS

Công ty CP Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương (HNX)

Lợi nhuận sau thuế 06 tháng đầu 2022 được soát xét bởi công ty TNHH Kiểm toán VACO là số âm

L14

Công ty CP Licogi 14 (HNX)

Lợi nhuận sau thuế 06 tháng đầu 2022 được soát xét bởi công ty TNHH Kiểm toán An Việt – CN Hà Nội là số âm

 

Chi tiết tỷ lệ Quý Khách hàng vui lòng xem trong tài khoản và các công cụ đặt lệnh của TVSI hoặc liên hệ với TTCSKH 19001885.

Trân trọng./.

Tin mới

Tin cũ