Mã Chứng Khoán   Tin tức  

Thông báo mã chứng khoán không đủ điều kiện chứng khoán được làm TSĐB tại TVSI

17/08/2022 10:50:00

Kính gửi Quý Nhà đầu tư,

TVSI trân trọng thông báo kể từ ngày 17/8/2022, TVSI đưa mã chứng khoán TDW Công ty CP Cấp nước Thủ Đức ra khỏi danh sách làm TSĐB, chi tiết như bảng dưới:

MCK

Tên

Lý do

TDW

Công ty CP Cấp nước Thủ Đức (HSX)

Công ty có kết luận của cơ quan thuế về việc vi phạm pháp luật thuế ( nguồn HSX)

 

Chi tiết tỷ lệ Quý Khách hàng vui lòng xem trong tài khoản và các công cụ đặt lệnh của TVSI hoặc liên hệ với TTCSKH 19001885.

Trân trọng./.

Tin mới

Tin cũ