Mã Chứng Khoán   Tin tức  

Thông báo mã chứng khoán TVC không đủ điều kiện chứng khoán được làm TSĐB tại TVSI

22/08/2022 11:00:00

Kính gửi Quý Nhà đầu tư,

TVSI trân trọng thông báo kể từ ngày: 24/8/2022 theo thông báo của HNX, TVSI đưa mã chứng khoán TVC ra khỏi danh sách làm TSĐB, chi tiết như bảng dưới:

MCK

Tên

Lý do

TVC

Công ty CP Tập đoàn Quản lý Trí Việt  (HNX)

Lợi nhuận sau thuế 6 tháng 2022 tại BCTC bán niên 2022 được soát xét bởi Công ty TNHH An Việt là số âm (nguồn HNX)

 

Chi tiết tỷ lệ Quý Khách hàng vui lòng xem trong tài khoản và các công cụ đặt lệnh của TVSI hoặc liên hệ với TTCSKH 19001885.

Trân trọng./.

Tin mới

Tin cũ