Mã Chứng Khoán   Tin tức  

Thông báo về việc mất Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần

30/08/2022 14:30:00

Công ty Cổ phần Chứng Khoán Tân Việt (TVSI) trân trọng thông báo về việc báo mất Cổ phiếu Ngân Hàng TMCP Sài Gòn như sau:

Cổ đông Đinh Nhật Hoàng có đánh mất 1 Sổ chứng nhận sở hữu cổ phiếu – do Ngân hàng TMCP Sài Gòn cấp, số seri: 003588; số lượng là 3.015 cổ phần, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu tại khu vực số 47, đường 152 Cao Lỗ, Phường 4, Quận 8, TP.HCM (do sơ xuất trong quá trình di chuyển chỗ ở nên đã làm thất lạc sổ cổ đông).

Nay ai nhận được sổ chứng nhận sở hữu cổ phiếu nói trên vui lòng liên hệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt. Sau 15 ngày kể từ ngày đăng thông báo này, nếu TVSI không nhận được bất kì phản hồi nào, TVSI sẽ cùng SCB tiến hành các thủ tục cấp lại Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần mới cho cổ đông Đinh Nhật Hoàng.

 

Trân trọng!

Tin mới

Tin cũ