Mã Chứng Khoán   Tin tức  

Thông báo bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Chứng khoán Tân Việt

07/10/2022 14:41:44
Công ty cổ phần Chứng khoán Tân Việt (TVSI) trân trọng thông báo: Theo Nghị quyết số 85/2022/NQ-HĐQT ra ngày 7/10/2022, Hội đồng quản trị TVSI đã bổ nhiệm Ông Nguyễn Việt Cường – Thành viên Hội đồng quản trị giữ chức vụ Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty, thay cho ông Nguyễn Tiến Thành, kể từ ngày 07 tháng 10 năm 2022.

Chi tiết Nghị quyết.

Trân trọng. 


Chứng khoán Tân Việt

Tin mới

Tin cũ