Mã Chứng Khoán   Tin tức  

TVSI thông báo chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHCĐ bất thường 2022

19/10/2022 17:31:17
Chứng khoán Tân Việt (TVSI) trân trọng thông báo về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022, như sau:

  • Ngày chốt danh sách cổ đông: 08/11/2022

  • Thời gian dự kiến tổ chức ĐHCĐ: 14h00 thứ 5 ngày 01/12/2022

  • Địa điểm dự kiến tổ chức: Hội sở TVSI, số 79 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội, và Chi nhánh Hồ Chí Minh, Tòa nhà 66 Phó Đức Chính, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM.

  • Nội dung họp dự kiến: báo cáo về nhân sự HĐQT/BĐH, hoạt động TVSI, sửa đổi Điều lệ TVSI… và các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

    Trân trọng thông báo. 

    TVSI
          

·          Nghị quyết tổ chức ĐHĐCĐ bất thường

      ·         Thông báo chốt danh sách cổ đông

Tin mới

Tin cũ