Mã Chứng Khoán   Tin tức  

Thông báo về việc mất Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần CTCP An Phú

21/10/2022 17:35:00

Công ty Cổ phần Chứng Khoán Tân Việt (TVSI) trân trọng thông báo về việc báo mất Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần Công ty Cổ phần An Phú như sau:

Cổ đông Công ty Cổ phần Hiệp Phúc – Giấy CNĐKDN số: 0303355114 có làm mất 01 tờ giấy chứng nhận sở hữu cổ phần – do Công ty Cổ phần An Phú cấp, Mã cổ đông: DN-002, số lượng là 825.100 cổ phần, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu do nhân viên làm thất lạc hồ sơ trong quá trình lưu trữ.

Nay ai nhận được tờ cổ phiếu nói trên vui lòng liên hệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt – Chi Nhánh Hồ Chí Minh. Sau 15 ngày kể từ đăng thông báo này, nếu TVSI không nhận được bất kì phản hồi nào, TVSI sẽ cùng Công ty Cổ phần An Phú tiến hành các thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần mới cho cổ đông Công ty Cổ phần Hiệp Phúc.

 

Trân trọng.

Tin mới

Tin cũ