Mã Chứng Khoán   Tin tức  

Thông báo Danh sách mã chứng khoán đưa ra khỏi Danh muc làm tài sản đảm bảo tại TVSI

02/11/2022 10:15:00

Kính gửi Quý Nhà đầu tư,

TVSI trân trọng thông báo kể từ ngày: 02/11/2022, TVSI đưa danh sách mã chứng khoán ra khỏi danh sách làm TSĐB, chi tiết như bảng dưới:

MCK

Tên

Lý do

SGT

Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông Sài Gòn (HOSE)

Vi phạm quy chế công bố thông tin 4 lần trong 1 năm ( tính theo lịch dương) thuộc trường hợp chứng khoán bị cảnh báo theo quy định tại điểm h của điều 37 Quy chế niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết Sở giao dịch Chứng khoán Việt Nam

 

 

Chi tiết tỷ lệ Quý Khách hàng vui lòng xem trong tài khoản và các công cụ đặt lệnh của TVSI hoặc liên hệ với TTCSKH 19001885.

Trân trọng./.

Tin mới

Tin cũ