Mã Chứng Khoán   Tin tức  

THÔNG BÁO VỀ VIỆC BÁN GIẢI CHẤP CHỨNG KHOÁN PDR CỦA TỔ CHỨC

04/11/2022 16:48:07

Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt (TVSI) công bố thông tin về việc bán giải chấp chứng khoán của người nội bộ/người có liên quan của người nội bộ như sau:

- Tên khách hàng: CÔNG TY TNHH PHÁT ĐẠT HOLDINGS;

- Cổ phiếu bị giải chấp: PDR;

- Số lượng dự kiến bán giải chấp: 720.000 cổ phiếu;

- Thời điểm dự kiến bán giải chấp: từ ngày 07/11/2022.

Trân trọng./.

Tin mới

Tin cũ