Mã Chứng Khoán   Tin tức  

Thông báo tổ chức buổi bán đấu giá theo lô cổ phiếu ra công chúng của Tổng Công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư - CTCP sở hữu tại Công ty Cổ phần PETEC Bình Định

07/11/2022 16:15:00

      I.        Giới thiệu về cổ đông chào bán cổ phiếu 

1. Tên tổ chức chào bán: TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT VÀ ĐẦU TƯ - CTCP 

2. Tên viết tắt: PEG 

3. Địa chỉ trụ sở chính: 194 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh. 

4. Số điện thoại: 028.39303299 – 028.39303633 

Fax: 028.39305686 - 028.39305991 Website: www.petec.com.vn 

5. Vốn điều lệ: 2.600.000.000.000 đồng (hai nghìn sáu trăm tỷ đồng). 

6. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số doanh nghiệp số 0300649476 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 30/07/2010, cấp thay đổi lần thứ 8 ngày 30/03/2021.  

 

  II. Giới thiệu về Công ty đại chúng có cổ phiếu được chào bán 

 

1. Tên Công ty đại chúng có cổ phiếu được chào bán: CTCP Petec Bình Định 

2. Tên viết tắt: PETEC BIDICO 

3. Địa chỉ trụ sở chính: Số 389 đường Trần Hưng Đạo, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Việt Nam. 

4. Số điện thoại: 0256.3822233 Số fax: 0256.3823 863 

5. Website: www.petecbidico.com.vn 

6. Vốn điều lệ: 40.391.470.000 đồng. 

7. Mã cổ phiếu: GCB 

8. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số doanh nghiệp 4100406219 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Định cấp lần đầu ngày 15/05/2001, cấp thay đổi lần thứ 14 ngày 05/07/2022.  

9. Ngành nghề kinh doanh chính: Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan.

 Mã ngành: 4661. 

10. Sản phẩm/dịch vụ chính: Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan. 

 

III. Phương án chào bán  

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần PETEC Bình Định 

2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông 

3. Số lượng cổ phiếu chào bán: 1.274.064 cổ phiếu (tương ứng 01 lô cổ phiếu) 

4. Tỷ lệ số lượng cổ phiếu chào bán/tổng số lượng cổ phiếu sở hữu: 100%. 

5. Tỷ lệ số lượng cổ phiếu chào bán/tổng số lượng cổ phiếu cùng loại đang lưu hành

của Công ty đại chúng có cổ phiếu được chào bán: 31,54 %.

6. Giá chào bán: 33.138.404.640 đồng (ba mươi ba tỷ một trăm ba mươi tám

triệu bốn trăm lẻ bốn ngàn sáu trăm bốn mươi) đồng/một lô cổ phiếu (tương

ứng giá khởi điểm: 26.010 đồng/cổ phiếu).

7. Phương thức phân phối: Đấu giá công khai theo lô cổ phiếu cho nhà đầu tư trong

nước thực hiện tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

8. Số lượng đăng ký mua tối thiểu: 01 lô cổ phiếu (tương ứng 1.274.064 cổ phiếu).

9. Thời gian phát đơn, đăng ký và nộp tiền đặt cọc: từ ngày 07/11/2022 đến 16h00

ngày 28/11/2022

10.Địa điểm nhận đăng ký mua cổ phiếu : Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt

TP.HỒ CHÍ MINH: Tầng 3, 66 Phó Đức Chính, Nguyễn Thái Bình, Q.1, HCM

TP. HÀ NỘI: Tầng 6, 79 Lý Thường Kiệt, Q Hoàn Kiếm, HN

 

11. Thời gian nộp phiếu tham dự đấu giá: chậm nhất 15h00 ngày 02/12/2022 tại các Đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký. 

12. Thời gian tổ chức đấu giá: 09h00 ngày 06/12/2022 tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM. 

13. Địa điểm tổ chức đấu giá: Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM – số 16 Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

14. Thời gian gửi thông báo và thu tiền mua cổ phiếu của các nhà đầu tư theo kết quả đấu giá bán: từ ngày 07/12/2022 đến ngày 16/12/2022

15. Thời gian hoàn trả tiền cọc cho các nhà đầu tư tham dự đấu giá mà không được mua: từ ngày 07/12/2022 đến ngày 13/12/2022

Chi tiết: Tại đây

Tin mới

Tin cũ