Mã Chứng Khoán   Tin tức  

THÔNG BÁO VỀ VIỆC BÁN GIẢI CHẤP CHỨNG KHOÁN PDR CỦA TỔ CHỨC

23/11/2022 13:53:56

TVSI: THÔNG BÁO VỀ VIỆC BÁN GIẢI CHẤP CHỨNG KHOÁN PDR

Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt (TVSI) công bố thông tin về việc bán giải chấp chứng khoán của người nội bộ/người có liên quan của người nội bộ như sau:

- Tên khách hàng: CÔNG TY TNHH PHÁT ĐẠT HOLDINGS;

- Cổ phiếu bị giải chấp: PDR;

- Số lượng dự kiến bán giải chấp: 6.000.000 cổ phiếu;

- Thời điểm dự kiến bán giải chấp: kể từ ngày 23/11/2022 đến khi đủ tỷ lệ ký quỹ theo quy định.

  • Việc bán giải chấp có thể không được thực hiện theo quyết định của TVSI mà không có thông báo ra công chúng nếu giá thị trường của tài sản đảm bảo thay đổi hoặc chủ tài khoản bổ sung tài sản đảm bảo đủ tỉ lệ theo quy định về giao dịch ký quỹ;
  • Số lượng chứng khoán dự kiến bán giải chấp là ước tính tại thời điểm công bố thông tin, số lượng chứng khoán bán thực tế có thể ít hơn hoặc nhiều hơn do thay đổi giá thị trường làm thay đổi giá trị tài sản đảm bảo.

Trân trọng./.

Tin mới

Tin cũ