Mã Chứng Khoán   Tin tức  

THÔNG BÁO VỀ VIỆC HỦY ĐĂNG KÝ MÃ CHỨNG KHOÁN KHB

14/12/2022 15:22:32

Theo thông báo của Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) về việc hủy đăng ký mã chứng khoán KHB (Cổ phiếu Công ty cổ phần khoáng sản Hoà Bình).

Lý do hủy đăng ký: Công ty cổ phần Khoáng sản Hòa Bình hủy tư cách Công ty đại chúng.

Ngày hiệu lực hủy đăng ký: 15/12/2022

Phòng Dịch vụ Chứng khoán sẽ thực hiện rút toàn bộ số chứng khoán KHB ra khỏi tài khoản của nhà đầu tư từ ngày 15/12/2022.

Để biết thêm thông tin chi tiết, Quý khách vui lòng tra cứu tại:    https://vsd.vn/vi/ad/154862

Hoặc gọi điện đến Trung tâm Dịch vụ khách hàng – Contact Center: (024) 3728 1818 hoặc 1900 1885

Email: contact@tvsi.com.vn             website: www.tvsi.com.vn     

Tin mới

Tin cũ