Mã Chứng Khoán   Tin tức  

Thông báo mã chứng khoán đủ điều kiện chứng khoán được làm TSĐB tại TVSI

14/02/2023 13:20:00

Kính gửi Quý Nhà đầu tư,

TVSI trân trọng thông báo kể từ ngày 14/02/2023, TVSI đưa danh sách chứng khoán vào danh sách làm TSĐB, chi tiết như bảng dưới:

MCK

Tên

Lý do

TCM

Công ty CP Dệt may và Đầu tư Thương mại Thành công

Chứng khoán đã khắc phục tình trạng không đủ điều kiện GDKQ

 Chi tiết tỷ lệ Quý Khách hàng vui lòng xem trong tài khoản và các công cụ đặt lệnh của TVSI hoặc liên hệ với TTCSKH 19001885.