Mã Chứng Khoán   Tin tức  

Công ty TNHH Tứ Hải Hà Nam được UBCK chấp nhận chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng

22/02/2023 16:59:40
Ngày 16/02/2023, UBCK đã cấp giấy phép chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng theo quyết định số 32/GCN - UBCK
Ngày 16/02/2023, UBCK đã cấp giấy phép chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng theo quyết định số 32/GCN - UBCK

Tệp đính kèm

Tin mới

Tin cũ