Mã Chứng Khoán   Tin tức  

Thông báo mã chứng khoán không đủ điều kiện chứng khoán được làm TSĐB tại TVSI

22/03/2023 03:58:00

Kính gửi Quý Nhà đầu tư,

TVSI trân trọng thông báo kể từ ngày 23/03/2023, TVSI đưa ra khỏi danh sách chứng khoán làm TSĐB, chi tiết như bảng dưới:

MCK

Tên

Lý do

PPC

Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại (HSX)

BCTC 2022 được Kiểm toán có ý kiến không phải ý kiến chấp nhận toàn phần của Tổ chức Kiểm toán

SRF

Công ty Cổ phần Searefico (HSX)

Lợi nhuận sau thuế của Công ty trên BCTC kiểm toán 2022 là số âm

 

Chi tiết tỷ lệ Quý Khách hàng vui lòng xem trong tài khoản và các công cụ đặt lệnh của TVSI hoặc liên hệ với TTCSKH 19001885.

Trân trọng./.

 

Tin mới

Tin cũ