Mã Chứng Khoán   Tin tức  

SVC (MUA MẠNH +36.4%) - Triển vọng tiêu thụ ô tô tích cực hỗ trợ hoạt động kinh doanh

25/04/2019 10:30:00
Chúng tôi khuyến nghị MUA MẠNH đối với SVC dựa trên kỳ vọng tiêu thụ ô tô sẽ quay trở lại mức tăng trưởng 2 con số sau thời gian bị chững lại do ảnh hưởng từ chính sách, qua đó hỗ trợ mảng thương mại và dịch vụ của công ty. Đồng thời việc ghi nhận chuyển nhượng dự án Phổ Quang cũng sẽ tạo đột biến về mặt lợi nhuận trong ngắn hạn.

Điểm nhấn

-  Tiêu thụ ô tô tăng mạnh trở lại năm 2019. Nguồn cung xe nhập ổn định trở lại sau thời gian gặp khó khăn do nghị định 116, trong khi đó nhu cầu tiếp tục tăng cao thúc đẩy tiêu thụ xe năm 2019.

-  Tiềm năng lớn từ mảng dịch vụ. SVC đang đẩy mạnh phát triển hệ thông đại lý trong bối cảnh lượng xe ô tô lưu thông ngày càng lớn, qua đó giúp mảng này có thể tăng trưởng bền vững trong dài hạn.

-  Tăng tỷ lệ sở hữu tại các công ty con. LNST công ty mẹ chỉ chiếm khoảng 60%-70% LNST hợp nhất của SVC, do đó việc tăng tỷ lệ sở hữu tại các công ty con hoạt động hiệu quả sẽ giúp cải thiện lợi nhuận của công ty.

-  Lợi nhuận đột biến từ dự án 104 Phổ Quang. Lợi nhận dự kiến từ dự án này lên tới 127 tỷ đồng, đây sẽ là cú hích lớn cho KQKD năm 2019 nếu hoàn thành hồ sơ chuyển nhượng.

Rủi ro đầu tư

-  Canh tranh gia tăng. Các hãng xe đang đẩy mạnh phát triển tại thị trường Việt Nam, trong đó có nhiều hãng mà SVC không tham gia phân phối, qua đó làm gia tăng cạnh tranh.

-  Biên lãi gộp suy giảm nhẹ. Trong năm 2018, hạn chế nguồn cùng giúp giá xe được giữ ở mức giá cao, qua đó góp phần cải then biên lãi gộp của những doanh nghiệp kinh doanh ô tô như SVC. Tuy nhiên sang năm 2019, nguồn cung bình thường trở lại khiến những lợi thế trên không còn. Biên lãi gộp theo đó sẽ có sự suy giảm nhẹ.