Mã Chứng Khoán   Tin tức  

NLG (MUA + 45,2%) - Dự báo 2020: Doanh thu giảm nhẹ, lãi ròng tăng trưởng 15%

10/02/2020 13:36:08
Như chúng tôi dự báo, DT và LN Q4/2019 của NLG tăng mạnh, phần lớn do ghi nhận doanh thu từ dự án Flora Novia và LN từ giao dịch mua lại Việt Thiên Lâm. Ước tính DT năm 2020 của NLG đạt 2.450 tỷ (-4% YoY); LNST 1.159 tỷ (+15% YoY); EPS 2020 4516 VND. Chúng tôi duy trì giá mục tiêu của NLG ở mức 37.550 VND/CP, cao hơn 42.5% so với giá tham chiếu tại ngày 10/02/2020. Khuyến nghị: Mua

Điểm nhấn đầu tư

-  Doanh thu từ dự án Flora Novia chiếm 65% DT Q4: Như chúng tôi kỳ vọng, Q4/2019 NLG ghi nhận mức doanh thu tăng đột biến đạt 1.221 tỷ (+14% so với dự báo) trong đó doanh thu từ dự án Novia chiếm 65%. DT cả năm 2019 đạt 2.546 tỷ giảm 27% so với cùng kỳ (+6%  so với dự báo).

-  Lợi nhuận gia tăng từ giao dịch mua lại Việt Thiên Lâm:  LN từ HĐKD năm 2019 giảm 25% so với năm 2018. Tuy vậy, các khoản LN khác và LN từ CTLK của NLG đều tăng mạnh do đó LNST đạt 1.007 tỷ, tăng 13,5% so với năm trước. Trong đó 381 tỷ (38% LN) là tiền lãi từ giao dịch mua lại Việt Thiên Lâm.

-  2020 nguồn LN chủ yếu từ chuyển nhượng dự án và LN được chia từ CT liên doanh: Do không kịp ghi nhận vào Q4, DT chuyển nhượng dự án Akari City sẽ được ghi nhận vào năm 2020.LN từ chuyển nhượng dự án ước đạt 500-550 tỷ và thêm LN tiềm năng từ dự án Waterpoint GĐ1, Mizuki GĐ1 và Akari City GĐ1.

-  Dự báo 2020: Ước tính DT năm 2020 đạt 2.450 tỷ (-4% YoY); LNST 1.159 tỷ (+15% YoY); EPS 2020 4516 VND.

-  Chúng tôi duy trì giá mục tiêu của NLG ở mức 37.550 VND/CP, cao hơn 42.5% so với giá tham chiếu tại ngày 10/02/2020. Khuyến nghị: Mua

Tệp đính kèm

Tin mới

Tin cũ