Mã Chứng Khoán   Tin tức  

Báo cáo ngắn CTR (KHẢ QUAN +11.8%) - Các mảng kinh doanh ghi nhận tăng trưởng tốt

12/03/2021 10:00:00
Chúng tôi đưa ra đánh giá KHẢ QUAN đối với CTR, giá mục tiêu là 112.500 đồng/CP, tương đương triển vọng tăng giá là 11.8%. Năm 2020, CTR ghi nhận kết quả kinh doanh tăng trưởng tốt ở cả 4 mảng kinh doanh chính là Viễn thông, Towerco, xây dựng và giải pháp tích hợp.

Tệp đính kèm

Tin mới

Tin cũ