Mã Chứng Khoán   Tin tức  

MBB (Khả quan +17.3%) - Duy trì tăng trưởng ổn định và chất lượng tài sản tốt

16/12/2021 17:12:42
Triển vọng tăng trưởng tín dụng khả quan nhờ (1) thúc đẩy cho vay mua nhà từ quan hệ đối tác với Novaland; (2) tăng trưởng cho vay bán lẻ nhờ vào việc triển khai các giải pháp kỹ thuật số như cho vay trực tuyến; (3) cho vay dự án năng lượng tái tạo tăng nhờ các chính sách thuận lợi của chính phủ. Chất lượng tài sản duy trì top đầu ngành khi ngân hàng luôn thận trọng xử lý nợ xấu. Dự báo ngân nhàng có thể đạt 16 nghìn tỷ đồng LNTT trong năm 2021 và 23.4 nghìn tỷ đồng trong năm 2022, lần lượt tăng trưởng 50.2% và 46.3%.

Điểm nhấn chính

Ø  Tín dụng tăng chậm lại trong khi huy động vốn vẫn khả quan. Ngân hàng chỉ ghi nhận tăng khoảng 1.8% trong Q3 từ đó dư nợ cho vay sau 9 tháng đạt 336 nghìn tỷ đồng, tăng 12.8% so với đầu năm. Tổng vốn huy động sau 9 tháng đạt khoảng 464 nghìn tỷ đồng, tăng 12.5% so với đầu năm.

Ø  Chất lượng tín dụng vẫn ở mức được kiểm soát. MBBank là ngân hàng cho vay tương đối thận trọng và có sự đa dạng hóa khách hàng khá tốt nên tỷ lệ nợ xấu tính đến cuối Q3 vẫn thuộc top đầu của ngành, đạt 0.95% tăng khoảng 19bps so với Q2. Tỷ lệ bao phủ nợ xấu giảm nhẹ 3.7 điểm phần trăm so với Q2 về mức 233% - đứng thứ 2 toàn ngành

Ø  Lợi suất tài sản giảm trong Q3 khiến NIM tăng chậm lại. Biên lãi thuần giảm 23bps so với Q2 xuống chỉ còn khoảng 5.01% tuy nhiên vẫn tăng khoảng 25bps so với đầu năm. Chúng tôi kỳ vọng lợi suất tài sản sẽ tăng trở lại trong Q4 nhờ đó ngân hàng đạt được NIM 2021 ở mức khoảng 5.17%.

Ø  Các nguồn thu của ngân hàng duy trì sự tích cực. Thu nhập lãi thuần của MBB đạt 6.5 nghìn tỷ đồng tương đương với mức tăng 26.1% so với cùng kỳ nhờ NIM cải thiện. Thu nhập từ dịch vụ duy trì tốt nhờ hoạt động kinh doanh bảo hiểm.

Ø  Sử dụng phương pháp so sánh P/B, chúng tôi xác định mức giá hợp lý của cổ phiếu MBB là 33.150 VNĐ/CP, cao hơn 17.3% so với giá đóng cửa tại ngày 15/12/2021.

Ø  Khuyến nghị: KHẢ QUAN

Tệp đính kèm

Tin mới

Tin cũ