Mã Chứng Khoán   Tin tức  

Cập nhật HDG (Khả quan + 13.6%) - Kế hoạch mở rộng quỹ đất về phía Tây Hà Nội

23/12/2021 09:45:00
Do số lượng cổ phiếu lưu hành của công ty thay đổi sau khi chia cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 20% ngày 21/12 và một số thay đổi về dự báo KQKD, chúng tôi điều chỉnh giá mục tiêu của HDG tương ứng về mức 72.500đ/cp, upside 13,6% so với giá tham chiếu ngày 22/12/2021

CẬP NHẬT THÔNG TIN:

Tiến độ thực hiện các dự án chậm hơn so với dự báo

Kế hoạch phát triển quỹ đất tập trung vào Phía Tây Hà Nội

Sản lượng và kế hoạch phát triển mảng Năng lượng phù hợp với dự báo của TVSI

Kế hoạch IPO Công ty Năng Lượng Hà Đô (HDE)

ĐÁNH GIÁ THÔNG TIN:

  • Do tiến độ bàn giao các dự án hiện tại đang chậm hơn so với TVSI kỳ vọng, chúng tôi điều chỉnh lại tiến độ ghi nhận doanh thu của các dự án. Doanh thu từ hoạt động kinh doanh BĐS trong năm 2022, giảm 17% so với dự báo trước, xuống còn 2.900 tỷ.
  • Giá bán nhà tại các dự án vẫn duy trì ở mức cao, đạt kỳ vọng của TVSI.
  • Về mảng năng lượng, kế hoạch tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận của công ty trong ngắn hạn đang vượt kỳ vọng của TVSI. Tuy vậy, chúng tôi vẫn duy trì mức tăng trưởng doanh thu mảng năng lượng 20%, tương ứng với DT dự tính 1.200 tỷ trong năm 2022 do hiện tại phần lớn các dự án điện của HDG đã COD và các dự án mới đang chờ phê duyệt QHD8.

CẬP NHÂT ĐỊNH GIÁ:

  • Do số lượng cổ phiếu lưu hành của công ty thay đổi sau khi chia cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 20% ngày 21/12 và một số thay đổi về dự báo KQKD, chúng tôi điều chỉnh giá mục tiêu của HDG tương ứng về mức 72.500đ/cp, upside 13,6% so với giá tham chiếu ngày 22/12/2021
  • Khuyến nghị: Khả quan

Tệp đính kèm

Tin mới

Tin cũ