Mã Chứng Khoán   Tin tức  

Cập nhật SGP (Mua +21,6%) - Lợi nhuận từ Cảng liên doanh tăng đột biến

27/01/2022 11:10:00
Cập nhật KQKD Q4/2021: Doanh thu thuần đạt 377 tỷ đồng (+56% YoY), lãi gộp đạt 173 tỷ đồng (+78% YoY). LNST đạt 597 tỷ đồng (+446% YoY). Trong đó phần lợi nhuận từ công ty liên doanh liên kết là 472 tỷ tăng mạnh (gấp 21 lần) so với cùng kỳ. Luỹ kế cả năm 2021, SGP đạt 1.372 tỷ đồng doanh thu thuần (+46.65 YoY), LNST đạt 893 tỷ đồng, cao gấp gần 4 lần năm 2020. EPS năm 2021 đạt 4.106 đồng. Dưa trên phương pháp định giá so sánh P/E, chúng tôi xác định giá trị hợp lý của SGP sẽ ở mức 36.000 đ/cp, cao hơn 21,6% so với giá tham chiếu ngày 26/01/2021

Cập nhật KQKD Q4:

KQKD Q4/2021: Doanh thu thuần đạt 377 tỷ đồng (+56% YoY), lãi gộp đạt 173 tỷ đồng (+78% YoY). LNST đạt 597 tỷ đồng (+446% YoY). Trong đó phần lợi nhuận từ công ty liên doanh liên kết là 472 tỷ tăng mạnh (gấp 21 lần) so với cùng kỳ. Luỹ kế cả năm 2021, SGP đạt 1.372 tỷ đồng doanh thu thuần (+46.65 YoY), LNST đạt 893 tỷ đồng, cao gấp gần 4 lần năm 2020. EPS năm 2021 đạt 4.106 đồng.

Doanh thu từ hoạt động khai thác cảng tăng trưởng tốt: Năm 2021, sản lượng hàng hóa thông qua cảng Sài Gòn tăng 27% so với cùng kỳ đạt 11.82 triệu tấn. Do đó doanh thu và lợi nhuận từ hoạt động khai thác cảng và các dịch vụ liên quan tăng mạnh. Không tính phần lợi nhuận từ các công ty liên doanh liên kết, lợi nhuận ròng từ hoạt động khai thác cảng và cung cấp dịch vụ của SGP năm 2021 đạt 360.2 tỷ (+59% YoY)

Lợi nhuận từ CTLD,LK tăng đột biến: Q4/2021, SGP ghi nhận 472 tỷ lợi nhuận từ CTLD, LK tăng mạnh so với Q4/2020. Lũy kế cả năm 2021, lợi nhuận từ CTLD, LK đạt 533 tỷ tăng mạnh so với 7.2 tỷ trong năm 2020. Đây là năm thứ 2 SGP ghi nhận lợi nhuận từ các công ty này mặc dù SGP đã bắt đầu góp vốn vào các cảng trên từ trước 2010. LN thu được hiện tại chủ yếu đến từ cảng SSIT.

Định giá:

Dưa trên phương pháp định giá so sánh P/E, chúng tôi xác định giá trị hợp lý của SGP sẽ ở mức 36.000 đ/cp, cao hơn 21,6% so với giá tham chiếu ngày 26/01/2021

Tệp đính kèm

Tin mới

Tin cũ