Mã Chứng Khoán   Tin tức  

VCT: Trần Quốc Toàn không còn là cổ đông lớn

HNX - 13/05/2019 08:34:02
VCT: Trần Quốc Toàn không còn là cổ đông lớn
- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Trần Quốc Toàn- Mã chứng khoán: VCT
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 59.400 CP (tỷ lệ 5,4%)
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 10.000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 49.400 CP (tỷ lệ 4,49%)
- Ngày không còn là cổ đông lớn: 06/07/2018.

Tin tức về VCT

Tin tức cùng ngành