Mã Chứng Khoán   Tin tức  

HU1: Thông báo công văn của Sở KHĐT về đồng ý gia hạn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020

HOSE - 16/05/2020 08:46:36
HU1: Thông báo công văn của Sở KHĐT về đồng ý gia hạn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020

 Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD1 thông báo công văn của Sở KHĐT về đồng ý gia hạn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020 như sau:


Tài liệu đính kèm
 112311_thuong-nien-2020.pdf

Tin tức về HU1

Tin tức cùng ngành