Mã Chứng Khoán   Tin tức  

VAF: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

HOSE - 27/05/2020 12:52:18
VAF: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Phân lân Nung chảy Văn Điển (mã CK: VAF) như sau:


Tài liệu đính kèm
 172901_du-DHDCD-TN-2020.pdf

Tin tức về VAF

Tin tức cùng ngành